Proof Check

Kairos proof check met verdiepende kijk op de ruimte voor de menselijke factor

‘Ik zag dat het misging, maar iets weerhield me ervan om dat wat ik zag uit te spreken’

  • Is control, risicomanagement en waardesturing aanwezig in de organisatie, maar nog niet op elkaar afgestemd?
  • Wordt het opengesprek over eigenaarschap en groepsprocessen nog niet structureel gevoerd binnen de organisatie?
  • Mist u als bestuurder of toezichthouder het inzicht in de balans bij het vinden van de goede ruimte tussen sturing en loslaten?

 

Dan bent u toe aan een nieuwe en geïntegreerde kijk op basis van de Kairos methode.

In een workshop wordt de huidige stand van zaken en de visie op de doorontwikkeling samengebracht. Dit geeft zicht op het ontwikkelpad om meer waarde uit uw control te halen.

Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan als u meer wilt weten over het ontwikkelen van de goede ruimte voor risicobeheer.