Een holistische kijk en brede ervaring

Daniëlle Berndsen

Mijn kennis en ervaring heb ik ontwikkeld en fijn geslepen in mijn loopbaan bij KPMG, waar ik uiteindelijk als partner verantwoordelijk was voor klantbediening in de gezondheidszorg, met een basis en onderbouwing in twee universitaire studies, te weten Accountancy (Nijenrode Business Universiteit) en Conflict Management (Universiteit Maastricht). Na mijn loopbaan bij KPMG, heb ik meegewerkt aan de oprichting en opzet van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.  Verder heb ik tijdens mijn carrière meerdere inhoudelijke trainingen  en leiderschapstrainingen gevolgd. Ik volg permanente educatie voor accountants in business en voor leden raad van toezicht.

Na ruim 20 jaren bezig te zijn geweest met Audit, Financieringsvraagstukken en Riskmanagement, is voor mij het natuurlijke moment gekomen om deze kennis en ervaring in te zetten in een nieuw model voor Risicomanagement.  Om dat vorm te geven heb ik Kairos opgericht.

Voor meer technische informatie over mijn professioneel profiel verwijs ik naar mijn Linked In profiel: https://www.linkedin.com/in/danielleberndsen/.

 ‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’– Albert Einstein.

Stimulans voor strategische en risico dialoog

Elmira Nijhuis

Ruim 24 jaar ondersteun ik mijn klanten in de strategische ontwikkeling van hun organisatie. Dit heb ik in verschillende rollen gedaan, onder andere bij GITP, als senior organisatieadviseur.

Mijn focus ligt op het begeleiden van de open strategische dialoog. Hier komen inhoud, persoonlijk leiderschap, proces en relaties bij elkaar. Het is een integrale aanpak van vernieuwing. De resultaten zijn concreet. Naast inhoudelijke resultaten geeft het ook meer werkplezier. Ook ondersteun ik met veel genoegen individuele personen in hun (teamgerichte) leiderschap.

Focus op kracht, transparantie, gelijkwaardigheid en kwetsbaarheid, zijn ‘leitmotiven’ in mijn leven. Ik heb de wijsheid niet in pacht, mijn klant ook niet altijd. Samen komen wij, in gelijkwaardigheid, vaak tot mooie resultaten. En ik hou van mensen. Ook blijkt dat mensen zich door mij gesterkt kunnen voelen. Mijn behoefte om integraal te kijken heeft zich ook vertaald in een breed spectrum aan (academische) opleidingen, van jurist tot op het gebied van economische betrekkingen, verandermanagement en conflictmanagement. Op dit moment ben ik aan het promoveren op het onderwerp ‘Psychologische veiligheid in leiderschapsteams’.

Kaïros Riskmanagement is een dienst van Daniëlle en mij samen. De strategische dialoog speelt hier een grote rol: het aangaan van het open gesprek met jezelf en met de ander, waarbij de intuïtie dat er iets niet klopt een plek heeft. Het vormt het fundament van de strategische risico’s, die in een flexibel proces gemonitord worden.

‘Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen’.- Paulo Coelho