Diensten

Verbetering van risicomanagement vraagt altijd om maatwerk. Hieronder is een aantal aanpakken opgenomen, die als vertrekpunt kunnen dienen:

Nulmeting: binnen 2 weken zicht op de staat van het onderhoud


Is risicomanagement volgens de organisatie prima op orde, maar is het een hele tijd geleden dat de effectiviteit is geëvalueerd?

Is het bewustzijn van het nut van organisatie breed risicomanagement niet breed gedeeld?

Mist u als bestuurder of toezichthouder het integrale overzicht?

In een ‘snelkookpansessie’, gecombineerd met een elektronische vragenlijst, krijgt u vlot inzicht in de actuele risico’s, de verbinding met de strategische doelstellingen, de risico awareness en de kwaliteit van de risicomanagement functie.

Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan als u meer wilt weten over de doorontwikkeling van risicobeheer binnen uw organisatie.

Kairos proof check met verdiepende kijk op de ruimte voor de menselijke factor


Is control, risicomanagement en waardesturing aanwezig in de organisatie, maar nog niet op elkaar afgestemd?

Mist u als bestuurder of toezichthouder het inzicht in de balans bij het vinden van de goede ruimte tussen sturing en loslaten?

Dan bent u toe aan een nieuwe en geïntegreerde kijk op basis van de Kairos methode.

In een workshop wordt de huidige stand van zaken en de visie op de doorontwikkeling samengebracht. Dit geeft zicht op het ontwikkelpad om meer waarde uit uw control te halen.

Implementatie dashboard en actieve coaching van medewerkers


Binnen de organisatie is er een risicomanagement proces voor het primair proces, voor financiën en een strategisch en tactisch proces. De organisatierisico’s worden echter niet integraal met elkaar in verband gebracht.

Ontbreekt bij op organisatieniveau het integrale overzicht in de belangrijkste risico’s?

Is niet duidelijk welke eigenaar aan welke risico’s zijn verbonden?

Samen met een klein team vanuit uw organisatie kom ik in drie workshops tot een op maat gesneden dashboard en een rapportage cyclus. De eerste twee rapportage cycli coach ik het team met het goed laten landen van het dashboard door risico eigenaren, bestuurders en toezichthouders.