Risicomanagement

Kairos Risk Management staat voor een nieuwe manier van risicomanagement, die ondersteunend is aan het scheppen van nieuwe kansen binnen organisaties. Kairos verwijst naar de Griekse mythe, die verhaalt over het jongste goddelijke kind van oppergod Zeus. Kairos is de god van de gelegenheid, het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen.

In mijn visie moeten de menselijke factor en het bewustzijn (weer) leidend worden, om zo op een betere manier de risico’s van deze tijd te beheersen. Traditionele beheersmaatregelen belemmeren de dynamiek, die nodig is om kansen te grijpen wanneer die zich voordoen. Dit vraagt om een nieuw, meer dynamische manier van risicobeheersing binnen de organisatie.

De uitdaging

Het is mijn overtuiging dat een organisatie zo ingericht moet zijn, dat er ruimte is om risico’s te nemen. De besluitvorming moet dan wel zo zijn ingericht, dat er voldoende bewustzijn is van de risico’s die spelen en dat er voldoende eigenaarschap is om te kunnen bijsturen.

Mensen moeten keuzes kunnen en durven maken. Ook een keuze met uiteindelijk een niet ideale uitkomst, kan een effectief zijn.

'Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen'.

Paulo Coelho

Betere resultaten

Wat ik ervaar bij het ontwikkelen van risicomanagement binnen organisatie, is dat betrokken medewerkers zich vaak niet bewust zijn van het feit dat ze dagelijks bezig zijn met risicomanagement. Kennis over risicomanagement is dus impliciet aanwezig, maar daardoor ook gefragmenteerd en beperkt vatbaar voor reflectie en verbetering.

Noodzaak van risicomanagement ?

Ik ervaar dat risicomanagement in de traditionele vorm niet meer past in de ontwikkeling van de huidige tijd. Risicomanagement kan er immers toe leiden dat regels en wantrouwen te veel het podium krijgen. Dat leidt tot een verkeerde druk, angst en versmalt juist het bewustzijn. En dat komt de vitaliteit van de organisatie, teams en medewerkers veelal niet ten goede.

De mythe van Kairos

De mythe van Kairos heeft mij geïnspireerd om op een nieuwe manier naar het governance vraagstuk te kijken.

Kairos is een figuur uit de Griekse mythologie, hij is de jongste zoon van Zeus. Kairos staat voor de godheid van het geschikte moment – de personificatie van een tijdsbegrip, dat haaks staat op de chronologie. Hij is de tegenhanger van Chronos. Chronos is de personificatie van de lineaire, meetbare tijd, die staat voor continuïteit. Hij stamt af van de oergodheid Chaos en wordt meestal voorgesteld als een oude man met een lange grijze baard.